W czwartek Komisja Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych podała oficjalnie kwartalny ranking funduszy emerytalnych. Obliczyła, że średnia ważona stopa zwrotu osiągnięta przez OFE od 31 marca 2000 roku do 29 marca 2002 roku wyniosła 15,614 proc. Komisja wyliczyła, że minimalny dochód funduszy w tym okresie powinien wynieść 7,807 proc. Minimalna wymagana stopa zwrotu to połowa średniej ważonej lub średnia minus cztery punkty procentowe w zależności od tego, która z tych wartości jest niższa. Nie osiągnął jej tylko jeden otwarty fundusz emerytalny - Bankowy, który zarobił zaledwie 5,409 proc. W związku z tym zarządzające Bankowym Towarzystwo Emerytalne PKO/Handlowy dopłaci do rachunków swoich klientów łącznie 16,4 mln zł. Zgodnie z prawem musi to zrobić w ciągu trzech dni. Niedobór będzie pokryty ze środków zgromadzonych na rachunku rezerwowym Towarzystwa. W wyniku dopłaty wartość jednostki rozrachunkowej funduszu wzrośnie o 32 grosze.

To tylko fragment artykułu. Aby czytać dalej, kup dostęp poniżej.

4 miliony tekstów od 1989 roku.
Zyskaj dostęp do archiwalnych treści "Gazety Wyborczej".
Znajdź historie, których szukasz.

Kup dostęp